Advertisement

Articles in Work & Employment Articles, Music & Singing Articles, Autism Charity Articles, Personal Support Articles, Training Articles and Advocacy Articles

Chewigem, Hunanreoleiddio a’r Gymuned Synhwyraidd

on

Mae 1 mewn 20 o bobl wedi eu heffeithio gan Anawsterau Prosesu Synhwyraidd. Yn aml yn teimlo’n unig ac yn methu cwblhau tasgiau pob dydd. Dewisodd Chewigem i wneud newid gyda’u cenhadaeth newydd. I greu cymuned #1 y byd ar gyfer ymgeiswyr synhwyraidd... Read full article

Cyflogaeth ac Awtistiaeth – Yr Hyn a Weithiodd i Mi

by Michael Barton on

Dimond 16% o oedolion awtistig sydd mewn gwaith llawn-amser, yn ôl astudiaeth llynedd gan y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth (CGA). Ddaru eu hastudiaeth blaenorol, nôl yn 2007, rhoi’r ffigwr yma at 15%.... Read full article

Enfysau ASA

on

Mae Enfysau A.S.A yn elusen sy’n cefnogi plant ag Awtistieath a’u teuluoedd. Rydym yn darparu ymyrraeth gynnar i blant ifanc.... Read full article

Why transition planning & work placements are “absolutely vital” to help achieve independance

by Angela Kent on

Why transition planning and work placements are “absolutely vital” to help people with autism achieve independence: ... Read full article

Self Harming - The Play Doctors

on

Useful information on children self harming.... Read full article

Lying - The Play Doctors

on

Useful information on children lying.... Read full article

Disrespectful Behavior - The Play Doctors

on

Useful information on children displaying disrespecful behavior.... Read full article

Bossiness - The Play Doctors

on

Useful information on bossiness in children.... Read full article

10 Golden Rules To encourage Positive Behaviour - The Play Doctors

by Wendy Usher on

An article with 10 useful steps to encourage positive behaviour!... Read full article

Eating inedible objects (PICA) - The Play Doctors

on

An Article about PICA or children who try to eat inedible objects, how to identify the behaviour, reason why and advice to stop it... Read full article

Advertisement