Advertisement

Articles in Recreation Articles, Work & Employment Articles, Other / Not Specified Health Articles, Online Resources and Support Articles, Personal Support Articles and Autism & Aspergers Articles

Chewigem, Hunanreoleiddio a’r Gymuned Synhwyraidd

on

Mae 1 mewn 20 o bobl wedi eu heffeithio gan Anawsterau Prosesu Synhwyraidd. Yn aml yn teimlo’n unig ac yn methu cwblhau tasgiau pob dydd. Dewisodd Chewigem i wneud newid gyda’u cenhadaeth newydd. I greu cymuned #1 y byd ar gyfer ymgeiswyr synhwyraidd... Read full article

Erthygl Anturiaethau Gweithgareddau Hygyrch

on

Ymddiriedolaeth Calvert Exmoor ydy prif gyrchfan gweithgareddau awyr agored y De-orllewin ar gyfer pobl â phob math o anableddau, yn croeso dros 4,000 o westeion bob blwyddyn... Read full article

Cyflogaeth ac Awtistiaeth – Yr Hyn a Weithiodd i Mi

by Michael Barton on

Dimond 16% o oedolion awtistig sydd mewn gwaith llawn-amser, yn ôl astudiaeth llynedd gan y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth (CGA). Ddaru eu hastudiaeth blaenorol, nôl yn 2007, rhoi’r ffigwr yma at 15%.... Read full article

Enfysau ASA

on

Mae Enfysau A.S.A yn elusen sy’n cefnogi plant ag Awtistieath a’u teuluoedd. Rydym yn darparu ymyrraeth gynnar i blant ifanc.... Read full article

Why transition planning & work placements are “absolutely vital” to help achieve independance

by Angela Kent on

Why transition planning and work placements are “absolutely vital” to help people with autism achieve independence: ... Read full article

Self Harming - The Play Doctors

on

Useful information on children self harming.... Read full article

Lying - The Play Doctors

on

Useful information on children lying.... Read full article

Disrespectful Behavior - The Play Doctors

on

Useful information on children displaying disrespecful behavior.... Read full article

Bossiness - The Play Doctors

on

Useful information on bossiness in children.... Read full article

10 Golden Rules To encourage Positive Behaviour - The Play Doctors

by Wendy Usher on

An article with 10 useful steps to encourage positive behaviour!... Read full article

Advertisement