Bwyta gwrthrychau anfwytadwy (PICA) – Y Meddygon Chwarae

Bwyta gwrthrychau anfwytadwy (PICA) – Y Meddygon Chwarae 

Nodwch pam mae’r plentyn yn bwyta eitemau anfwytadwy 
A fedr fod: 
Ceisio sylw 

Ceisio ysgogiad synhwyraidd 

 
Pryder neu rhyddhad straen 

 
Ymateb at is-ysgogiad 

 
Mynd mas o wneud rhwybeth 

 
Ymddygiad wedi ei gysylltu efo nam neu gyflwr sylfaenol. 

Mae plant iau yn ymchwilio’r byd o’u cwmpas drwy ddefnyddio eu synhwyrau, golygai hwn fel arfer eu bod nhw’n pigo pethau i fyny a’u rhoi yn eu cegau. Wrth i amser fynd heibio byddech yn disgwyl i’r ymddygiad newid. Er hynny, mewn ambell i achos mae plant yn parhau. Gall hwn hefyd fod o achos nam neu gyflwr sylfaenol. Cael eich cysuro gan y llun, mae’n digwydd i’r gorau ohonom ni! 

 

Strategaethau ac Ymatebion 
Ymatebwch yn gloi a defnyddiwch ddull cyson. Efallai na fydd plant yn gwybod yn union beth sy’n dderbyniol i’w fwyta a’i peidio. Dysgwch y plentyn pryd mae’n iawn i roi pethau yn eich cegau er enghraifft pan yn eistedd wrth y bwrdd amser cinio, ond nid yn eistedd wrth y bwrdd yn bwyta creonau. 

 
Defnyddiwch gyfathrebu cyson i nodi bod y gwrthrych mae’r plentyn yn bwyta wedi ei ddefnyddio am bwrpasau eraill h.y. ‘(enw’r plentyn) mae creonau ar gyfer lliwio, tyn hi mas o dy geg’. 

 
Darparwch gyfleon diogel synhwyraidd o wead debyg h.y. ffon moron. 

 
Ystyriwch gweithgareddau sy’n caniatáu i’r plentyn ddefnyddio eu synhwyrau gan ddefnyddio gweadau i annog archwilio drwy ddwylo megis ffwr, ffabrigau, galed, ysgafn. 

 
Tynnwch sylw’r plentyn drwy ddefnyddio seiniau gwahanol, gofynnwch i’r plentyn i gymryd rhan mewn gemau synhwyraidd eraill. 

 
Creu gweithgaredd sy’n caniatáu i’r plentyn ddewis beth sy’n fwytadwy neu’n anfwytadwy. 

 
Defnyddiwch dechnegau tynnu sylw 

 
Canmolwch ymddygiad da

Be the first to review this item!


Bookmark this

07 Aug 2019


By The Play Doctors
Share & Bookmarking
Advertisement