Chewigem, Hunanreoleiddio a’r Gymuned Synhwyraidd

Chewigem, Hunanreoleiddio a’r Gymuned Synhwyraidd 

 

Mae 1 mewn 20 o bobl wedi eu heffeithio gan Anawsterau Prosesu Synhwyraidd. Yn aml yn teimlo’n unig ac yn methu cwblhau tasgiau pob dydd. Dewisodd Chewigem i wneud newid gyda’u cenhadaeth newydd. I greu cymuned #1 y byd ar gyfer ymgeiswyr synhwyraidd. 

 

Mae adnoddau synhwyraidd mawr yn helpu gwella bywydau ond mae’r gymuned gywir yn drawsnewidiol. 

 

Caiff Chewigem adborth anhygoel gan eu cymuned byd-eang. 

 

Dyma beth ddwedai Malikai o Tennessee: 

 

“Bydd derbyn a chael eich cefnogi yn eich angen i gnoi yn gwella’ch bywyd. Mae cnoi yn lleihau fy mhryder ac yn fy helpu i ffocysu drwy sefyllfaoedd straenus a gorlwytho synhwyraidd. Dwi’n hoffi Chewigem oherwydd mae un i bob un a phob sefyllfa! Ond, os fydd pawb yn derbyn cnoi ac anghenion synhwyraidd, bydd y byd yn lle gwell i bobl fel fi. Dwi’n hoffi Chewigem, fel cwmni, oherwydd y maint o waith maent yn gwneud i rymuso a chefnogi pobl Niwro-amrywiol!” 

 

Mae Chewigem wedi newid cynifer o fywydau drwy eu hadnoddau, cymuned a chynnwys addysgol. 

 

Am ragor o wybodaeth fedrwch ymweld â’n gwefan a chanolbwynt cynnwys www.chewigem.co.uk 

 

Fedrwch ymuno â’n Grŵp Cymorth Synhwyraidd ar Facebook https://www.facebook.com/groups/chewigem/

Be the first to review this item!


Bookmark this

03 Jul 2019


Share & Bookmarking
Advertisement