Delio gyda chnoi – Y Meddygon Chwarae

Delio gyda chnoi – Y Meddygon Chwarae 

Nodwch pam fod y plentyn yn cnoi 
A fedr fod oherwydd: 

  • Ceisio sylw
 
  • Ceisio mewnbwn synhwyraidd
 
  • Rhwystredigaeth
 
  • Ymateb at or-ysgogiad
 
  • Poen yn y ceg
 
  • Mynegi emosiwn
 
  • Amddiffyn eu hun 

 

Strategaethau ac Ymatebion 

Ymateb yn gloi a defnyddio dull cyson. Dwedwch wrth y plentyn i ‘stopio’ (gan ddefnyddio symbolau gweledol os yn briodol), deliwch gyda’r plentyn sydd wedi cael eu cnoi. Unwaith iddynt gael eu cysuro ac mae’r brathiad wedi ei glanhau, dymchwel at y frathwr. 

 
Cyfathrebwch gyda’r plentyn ‘(enw) stopio cnoi, mae cnoi’n brifo’. Trefnwch rheolau gweledol o gwmpas y gosodiad a gofynnwch i’r plentyn beth yw pwrpas dannedd. Cyfeiriwch at y rheolau (positif). 

Arsylwch plant a gweld pryd bydd sefyllfaoedd cnoi yn medru digwydd. Byddwch yn barod a pharatowch gweithgareddau tynnu sylw. Os oes anhawster gan y plentyn yn cymryd tro neu’n rhannu, defnyddiwch wrthrych sy’n cael ei basio rhwng y plant ac wedi ei ddal tra ei fod yn tro’r plentyn i chwarae (enghraifft ‘Siarad gyda Thedi sydd ar gael o www.theplaydoctors.co.uk) 

 
Os yw’r plentyn yn ddigon hen rhowch ffyrdd amgen o ymddygiad iddynt yn hytrach na chnoi. “Os wyt ti’n grac tyrd felly i ddweud wrth Mrs. Usher”, “Os wyt ti eisiau chwarae gyda’r tegan gofyn yn gwrtais felly” ayyb. 

 
Defnyddiwch storïau cymdeithasol a gofynnwch iddynt gydymdeimlo gyda sut mae’r plentyn a gafodd ei gnoi yn teimlo, defnyddiwch gwynebau emosiwn. 

 
Lleihau ysgogiadau synhwyraidd a fydd efallai’n cynhyrfu’r plentyn/ cynyddwch mewnbwn synhwyraidd priodol drwy ddarparu pethau a fedr cael eu cnoi h.y. modrwy tynnu dannedd neu tiwbiau cnoi. 

 
Pan yn siarad gyda’r plentyn am gnoi, creu amgylchedd ysgafnhau i leihau eu dicter/rhwystredigaeth. 

 
Dilynwch gynllun rheoli ymddygiad y plentyn (os oes un) 

 
Defnyddiwch dechnegau tynnu sylw 

 
Canmolwch ymddygiad da

Be the first to review this item!


Bookmark this

21 Aug 2019


By The Play Doctors
Share & Bookmarking
Advertisement