Advertisement

Articles in Diagnosis Services Articles

Canllawiau NICE a Darganfod Awtistiaeth – Yr Hyn Dylsech Wybod

on

Yn Therapi Lleferydd Llundain, rydym yn meddwl taw’r gorau ydy osgoi terminoleg ddryslyd. Dyna pham rydym yn defnyddio Saesneg plaen a chynnig esboniadau... Read full article

Awtistiaeth: Hawliau oedolyn at asesiad diagnostig, addysg, darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol

on

Ennill asesiad diagnostig fel arfer yw’r cyntaf o nifer o broblemau cyntaf wedi ei wynebu gan unigolion sy’n berchen cyflwr sbectrwm awtistig.... Read full article

Awtistiaeth: Hawliau plentyn neu berson ifanc at asesiad ddiagnostig, addysg, iechyd a gofal

on

Os ydych yn rhiant i blentyn neu berson ifanc efo cyflwr sbectrwm awtistig, mae ennill asesiad diagnostig dimond yn un o sawl rwystr.... Read full article

Advertisement