Dweud celwydd – Y Meddygon Chwarae

Dweud celwydd – Y Meddygon Chwarae 

Nodi pam mae’r plentyn yn dweud celwydd 

 
A fedr fod o achos: 

 

  • Ceisio sylw
  • Meddwl dymunol 
  • I guddio rhywbeth mae’n nhw wedi gwneud yn anghywir 
  • Iawndal am hunan-barch isel 
  • Mynd mas o wneud rhywbeth 
  • Methu diffinio ffuglen o realiti 
  • Ymddygiad a ddysgwyd 

 
Strategaethau ac Ymatebion 
Ystyriwch y materion a dewiswch eich brwydrau – deliwch bob amser gyda sefyllfaoedd yn gyntaf sydd yn beryglus – i’ch hun neu at eraill. Dyw hwn ddim i ddweud anghofio dweud celwydd, ond byddwch yn ymwybyddol o’r sefyllfa. Bydd plentyn pedwar oed efallai dimond yn gwneud storïau fyny a bod yn greadigol yn eu meddwl yn hytrach na chynllwynio, erbyn i’r plentyn gyrraedd 6 oed dylsent fod yn hynod ymwyboddol o’r gwahaniaeth rhwng y gwir a chelwydd. 

 

  • Siaradwch i’r plentyn am y mater ond peidiwch alw am gyffes 
  • Peidiwch byth galw’r plentyn yn gelwyddgi neu gwahodd y plentyn i ddweud celwydd h.y. ‘Wyt ti wedi golchi dy focs bwyd mas?’ Ynlle hynny, cynnig datrysiad ‘Dwi’n sylwi nad wyt wedi olchi dy focs bwyd, gwna fo’n gloi fel y galla’i bacio dy frechdannau’ neu berchen rheol eu bod nhw’n dangos i chi bod eu bocs bwyd yn lan ill fore. 
  • Os newch chi alw’r plentyn yn gelwyddgi rydych yn mynd at gylch negyddol sy’n anodd i’w dorri ac yn lleihau hunan barch y plentyn. Peidiwch godi celwyddau o’r gorffennol, deliwch gyda phob sefyllfa yn annibynnol. Byddwch yn onest gyda’r plentyn a dwedwch wrthynt eich bod yn gwybod nad ydynt yn dweud y gwir. Cynnig cyfle i sortio’r broblem mas gyda’ch gilydd. 
  • Neu esboniwch eich bod chi’n gwybod taw’r hyn mae’r plentyn yn dweud yn gor-ddweud y gwir i.e. ‘Dwi’n gwybod hoffet ti fynd i wlad Disney felly dyna pham roeddet yn esgis dy fod wedi cwrdd â Mickey’r Llygoden’ 
  • Dysgu’ch plentyn pam nad yw dweud celwydd yn gweithio, defnyddiwch straeon cymdeithasol i ddweud beth sy’n digwydd pan mae pobl yn dweud celwydd a’r sefyllfaoedd peryglus gallent arwain atynt. 
  • Byddwch yn eglur am ganlyniadau dweud celwydd – cynnig opsiwn i’r plentyn ddweud y gwir ac mae’r celwydd wedi ei faddeuo, neu os ydynt yn parhau i ddweud celwydd beth fydd y canlyniadau, gan sicrhau bod y canlyniadau yn ystyrlon i’r plentyn. 
  • Canmol gonestrwydd a byddwch yn onest eich hun bob amser. Os ydych yn dweud celwydd o flaen y plentyn ac fe wyddent nad y gwir ydyw er enghraifft cymryd ychydig o flynyddoedd i ffwrdd o’ch oedran, rydych yn annog i’r plentyn ei bod yn iawn i ddweud celwydd.

Be the first to review this item!


Bookmark this

21 Aug 2019


By The Play Doctors
Share & Bookmarking
Advertisement