Enfysau ASA

Mae Enfysau A.S.A yn elusen sy’n cefnogi plant ag Awtistieath a’u teuluoedd. Rydym yn darparu ymyrraeth gynnar i blant ifanc. Mae’r elusen yn fenter ddi-elw ac wed ei gofrestru gyda chomisiwn elusennau a’r Safonnau Gofal yng Nghymru. Mae ein gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd efo plant sydd wedi eu darganfod neu yn mynd drwy asesiad am Awtistiaeth neuanrhefnau perthnasol eraill. 

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys; sesiynau meithrin, sesiynau rhiant/gofalwr a phlentyn wythnosol, sesiynau grŵp, clwb ar ôl ysgol ac ymweliadau cartrefol. Rydym yn cynnig gwasanaeth bwrpasol wedi ei deilwra at anghenion y plentyn a’r teulu. Rydym yn darparu  “therapïau ymyrraeth gynnar” sydd wedi eu teilwra i gwrdd ag anghenion bob plentyn unigol a’u helpu i gyrraedd eu potensial mewn amgylchedd diogel meithrin. 

Tystebau Teuluoedd 

‘Doeddwn i erioed wedi bod at osodiad lle roeddwn yn medru eistedd a gwylio fy mab yn mwynhau ei amgylchoedd. Dangosai siwt gymaint o fwynhad a hapusrwydd mewn amser mor fyr fan yna.’  Rebecca Lydon   

‘Mae gwaith Enfysau ASA yn eithriadol, a thydyn ni ddim yn medru mynegi’n ddigon gryf y rôl hanfodol sydd ganddynt ac yn parhau i’w berchen mewn datblygiad Charlie.’ Lisa a Jason Toghill 

‘Dim yn unig ydy ein merch ni yn ennill y darpariaeth a’r sgiliau bywyd mae hi angen, ond rydyn ni fel teulu hefyd yn dysgu ac yn derbyn y cymorth mwyaf fedrwn dderbyn o bosib gan y sefydliad hyfryd yma.’ M. J. Fudge-Horton 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 07812102178   Ebost: asd.rainbows@mail.com Facebook: A.S.D Rainbows      Trydar: @AsdRainbows

Be the first to review this item!


Bookmark this

03 Jul 2019


Share & Bookmarking
Advertisement