Erthygl Anturiaethau Gweithgareddau Hygyrch

Ymddiriedolaeth CalvertExmoor ydy prif gyrchfan gweithgareddau awyr agored y De-orllewin ar gyfer pobl â phob math o anableddau, yn croeso dros 4,000 o westeion bob blwyddyn, gyda’r athroniaeth taw “Yn Ymddiriedolaeth CalvertExmoor yr hyn FEDRWCHei wneud sy’n cyfri”. 

 

Wedi ei lleoli mewn ardal llawn harddwch naturiol eithriadol ar ymyl Parc Genedlaethol Exmoor, mae’r ganolfan yn galluogi pobl ag anableddau o bob oed a phob gallu gyda’i gilydd efo’u teuluoedd a ffrindiau i brofi anturiaethu gweithgareddau hygyrch gyffrous, heriol a phleserus, gan helpu pobl o bob lefel galluogrwydd i gyflawni eu potensial a bod yn bopeth gallent fod. 

 

Ymddiriedolaeth CalvertExmoor ydy’r unig llety 5 seren yn y wlad, ac sydd wedi ei achredu yn erbyn y Cynllun Hygyrch Genedlaethol fel yn addas i westeion hŷn a llai symudol, defnyddwyr cadair olwyn rhan-amser, defnyddwyr cadair olwyn annibynnol, defnyddwyr cadair olwyn wedi eu cynorthwyo, gwesteion sy’n nam ar olwg a gwesteion sy’n nam ar glyw. Gallwch ddarllen rhagor am eu hygyrchedd o’r datganiad hygyrch ar eu gwefan fan hyn: 

 

Caiff llawer o westeion syndod gan faint gallent eu gwneud yn Ymddiriedolaeth CalvertExmoor, fel rhoddwyd gan westai diweddar Sarah Davies: “Newydd gael o bosib ein gwyliau gorau erioed. Roedd y bwyd yn wych, y llety’n lân ac yn esmwyth, a’r gweithgareddau, wel, ni ddychmygais fy hun yn gwneud hanner o’r hyn wnaethom ni ond roeddem yn caru pob funud.” 

 

Mae torriad yn YCE yn cynnwys rhaglen strwythuredig o weithgareddau cyffrous wedi eu teilwra at anghenion arbennig ein hymwelwyr, wedi ei ddylunio a’i gyfarpari’n arbennig i ddarparu i bawb. Mae’r gweithgareddau a gynigwyd yn cynnwys dringo, saethyddiaeth, merlota, abseilio cadair olwyn, gyrru cerbyd, hwylio, seiclo hygyrch a llawer eraill. 

 

Mae cyfleusterau eraill ar ein safle yn cynnwys pwll nofio hydrotherapi hygyrch gyda chyfleusterau newid anghenion uwch, Jacuzzi, maes chwarae plant, ystafell gemau, bar, ystafell synhwyraidd a’r ystafell Acland, sydd yn ardal gymunedol uchel efo gwydr llawn a golwg ffantastig hyd y De-orllewin ar draws Cronfa Ddŵr Wistlandpind, lawr cwm afon Yeo a mewn i Dde Dyfnaint. 

 

Mae llety gwbl hygyrch y ganolfan yn cynnwys ystafelloedd gwely ensuite sengl, dwbl a thriphlyg gan gynnwys rhai efo teclynnau codi nenfwd trac-H, yn ogystal â nifer o fflatiau efo cegin cynllun agored a gofod byw, sy’nmedru cael eu bwcio innau ar sail hunan-arlwyo neu’n gwbl gynhwysol. Hefyd fe gynigai YCE teclynnau codi symudol, cadeiriau cawodydd, gwelyau trydanol,padiau crynu, a chyfarpar benthyca eraill er mwyn gwneud eich aros yn fwy esmwyth waeth beth eich anabledd. 

 

Mae gwesteion yn aros gydag Ymddiriedolaeth CalvertExmoor am 3, 4 neu 7 noson, neu fedrwch jyst ddod am y dydd. I ffeindio mas mwy edrychwch ar eu gwefan www.calvert-trust.org.uk/exmoor neu galwch y canolfan ar 01598 763221. Mae hefyd ganddynt gynigion arbennig rheolaidd a bargeinion hwyr yma 

http://www.calvert-trust.org.uk/exmoor/tariffs-offers-and-bursaries, neu fedrwch cadw’n ddiweddar gyda’r cynigion a bargeinion hwyraf ar eu tudalen facebook a bwydo trydar; 

Be the first to review this item!


Bookmark this

03 Jul 2019


Share & Bookmarking
Advertisement