Advertisement

Articles in Money & Legal Articles, zOTHER / Not Specified Education Articles, Supported Living Articles, Psychotherapy Articles, Autism & Aspergers Articles, zOther / Not Specified Training Articles and Holistic Therapies Articles

System Cyfiawnder Troseddol ac Awtistiaeth

on

Mae gan ein ddau cyfarwyddwyr yn Forrest Williams blentyn Awtistig, sydd yn rhoi mewnwelediad i’r tîm bach mewn i bobld sydd ag Awtistiaeth. Mae hefyd yn rhoi angerdd i ni i helpu’r rhai sy’n dod i gysylltiad gyda’r system Cyfiawnder Troseddol.... Read full article

ASDinfoWales – Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

on

Mae’r Tîm Datblygiad ASD Genedlaethol, sydd wedi ei gynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi a chydlynu datblygiad Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (GAI) newydd ar draws Cymru.... Read full article

Therpïau Cyflenwol...... triniaeth neu reidrwydd?

by Jacqui Beddoes on

Gweler therapïau cyflenwol yn aml fel triniaeth neu moethusrydd, ond gyda lefelau straen cynyddol yn ein bywydau heddi mae’r angenrheidrwydd i ganiatáu’r corff ymlacio a dychwelyd at gyflwr cytbwys yn bwysicach nag erioed.... Read full article

Enfysau ASA

on

Mae Enfysau A.S.A yn elusen sy’n cefnogi plant ag Awtistieath a’u teuluoedd. Rydym yn darparu ymyrraeth gynnar i blant ifanc.... Read full article

Autism: An adult’s rights to a diagnostic assessment, education, health and social care provision

by James Pantling-Skeet on

Getting a diagnostic assessment is often the first of many hurdles faced by individuals with an autistic spectrum condition.... Read full article

Autism: A child or young person’s rights to a diagnostic assessment, education, health and care

by James Pantling-Skeet on

If you are a parent of a child or young person with an autistic spectrum condition, obtaining a diagnostic assessment is just one of many obstacles.... Read full article

Criminal Justice System and Autism

by Steve Williams on

Both of our directors at Forrest Williams Solicitors have an Autistic child, that gives the small team an insight into people with Autism. It also gives us a passion to help those who come into contact with the Criminal Justice system.... Read full article

ASD Rainbows

by ASD Rainbows on

A.S.D Rainbows is a charity that supports children with Autism and their families.... Read full article

Insights Into AspergerWorld by a multi World Award Winning Autistic Autism Activist

by Joely Colmer on

My name is Joely Colmer, I was diagnosed at 2 ASC & I'm an awarded Autism Activist & Author of 'AspergerWorld'. I used to struggle with Autism; volunteering empowered me to change my life. This is my story-mental health, executive function & my gift.... Read full article

Why is profiling a person’s autism useful?

by B Squared on

Profiling an individual with Autism Spectrum Disorder helps education and care settings to understand how an individual's autisms affects them. This article explains how B Squared's Autism Progress can be used to help support individuals with autism.... Read full article

Advertisement