Hunan-Niweidio – Y Meddygon Chwarae

Hunan-Niweidio – Y Meddygon Chwarae 

 • Erthyglau Adnoddau a Chymorth ar-lein 

Mae hunan niweidio yn destun pwysig ac ni ellir gael ei gwmpasu gan daflen wybodaeth unigol. Na chwaith ydy o’n medru cael ei delio ar eich pen eich hun. Os ydych yn poeni am blentyn neu berson ifanc cymerwch gyngor oddi wrth weithwyr proffesiynol. 
 
Nodwch pam mae’r plentyn yn brifo eu hun 

 
A fedr fod: 

 

 • Ceisio sylw 
 • Ceisio mewnbwn synhwyraidd 
 • Rhwystredigaeth 
 • Ymateb at ormod o ysgogiad 
 • Poen neu rheswm meddygol arall e.e. epilepsi 
 • Mynegi emosiwn 
 • Ymddygiad a ddysgwyd 
 • Materion iechyd meddwl 
 • Ymateb at gam-drin 

 

Strategaethau ac Ymatebion 

 

 • Rhaid i’ch ymateb fod yn seiliedig ar eich barn, gwybodaeth, dealltwriaeth broffesiynol a’ch sefyllfa cefndirol. Os ydych yn ymwybodol o amhariad sylfaenol lle bo’r ymddygiad yn arwyddol o’r cyflwr; gweithiwch o fewn y canllawiau a ddarperir atoch gan rieni a gweithwyr proffesiynol neu o fewn cynllun gofal y plentyn. 
 • Ymateb yn gyflym a defnyddiwch ddull cyson. Os yw’r plentyn yn niweidio eu hun mae’n bwysig i rwystro’r ymddygiad, ond yn bwysicach fyth i ffeindio mas y rhesymau sylfaenol gan fydd yr ymddygiad yn ail-ddigwydd oan nad ydych o gwmpas i’w rwystro. 
 • Creu system gyfathrebu da gda’r plentyn fel y gellwch ofyn pam maent yn brifo eu hun. Byddwch yn ymwybodol o’r sylwadau uchod, ceisiwch gyngor os ydych yn ansicr sut i mateb. 
 • Lleihau ysgogiadau synhwyraidd fedr beri gofid i’r plentyn 
 • Darparu cyfleon diigel synhwyraidd a fedr caniatáu i’r plentyn brofi profiad synhwyraidd debyg heb niweidio eu hun, er enghraifft cnoi breichled 
 • Dilynwch gynllun rheoli ymddygiad plentyn (os oes un) 
 • Nodwch ble a phryd mae’n digwydd, symudwch y plentyn oddi wrth y sefyllfaoedd yma 
 • Defnyddiwch dechnegau tynnu sylw neu annogwch ymarfer corfforol 
 • Canmol ymddygiad da 

Be the first to review this item!


Bookmark this

21 Aug 2019


Share & Bookmarking
Advertisement