Advertisement

Articles in Therapies Articles, Day Services Articles, Travel Articles, Personal Support Articles and Independent Living Aids Articles

Safespaces a Chwsg

on

Yn Safespaces derbyniwn adborth yn aml oddi wrth teuluoedd ynglŷn â’r gwahaniaeth mae ein cyn cynnyrch wedi gwneud i’w bywydau nhw.... Read full article

Bwyta gwrthrychau anfwytadwy (PICA) – Y Meddygon Chwarae

on

Mae plant iau yn ymchwilio’r byd o’u cwmpas drwy ddefnyddio eu synhwyrau, golygai hwn fel arfer eu bod nhw’n pigo pethau i fyny a’u rhoi yn eu cegau. Wrth i amser fynd heibio byddech yn disgwyl i’r ymddygiad newid... Read full article

Dweud celwydd – Y Meddygon Chwarae

on

Ystyriwch y materion a dewiswch eich brwydrau – deliwch bob amser gyda sefyllfaoedd yn gyntaf sydd yn beryglus – i’ch hun neu at eraill. Dyw hwn ddim i ddweud anghofio dweud celwydd, ond byddwch yn ymwybyddol o’r sefyllfa... Read full article

Delio gyda chnoi – Y Meddygon Chwarae

on

Ymateb yn gloi a defnyddio dull cyson. Dwedwch wrth y plentyn i ‘stopio’ (gan ddefnyddio symbolau gweledol os yn briodol), deliwch gyda’r plentyn sydd wedi cael eu cnoi.... Read full article

Tynnu Gwallt – Y Meddygon Chwarae

on

Byddwch yn ymwybodol bod tynnu gwallt yn arwain at ganlyniadau – mae’n rhywbeth a gaiff ymateb yn syth ac os mai dyna ydy beth mae’r plentyn eisiau mi fydd hynny yn gweithio!... Read full article

Therpïau Cyflenwol...... triniaeth neu reidrwydd?

by Jacqui Beddoes on

Gweler therapïau cyflenwol yn aml fel triniaeth neu moethusrydd, ond gyda lefelau straen cynyddol yn ein bywydau heddi mae’r angenrheidrwydd i ganiatáu’r corff ymlacio a dychwelyd at gyflwr cytbwys yn bwysicach nag erioed.... Read full article

Pam fod proffilio awtistiaeth person yn ddefnyddiol?

on

Mae proffilio unigolyn ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yn helpu gosodiadau addysg a gofal i ddeall sut mae awtistiaeth unigolyn yn eu heffeithio. Tra bod pob person ag awtistiaeth yn unigryw, gall yr anawsterau a wynebir gael eu rhannu mewn... Read full article

10 Rheol Aur i annog Ymddygiad Bositif – Y Meddygon Chwarae

on

Fedrwn ni ddim bob amser ddefnyddio’r un technegau i bob plentyn. Rhaid i ni gadw’r un rheolau a ffiniau fel bod pob plentyn ym mhob gosodiad yn cydnabod beth yw ymddygiad priodol neu’n amhriodol... Read full article

Hunan-Niweidio – Y Meddygon Chwarae

on

Mae hunan niweidio yn destun pwysig ac ni ellir gael ei gwmpasu gan daflen wybodaeth unigol. Na chwaith ydy o’n medru cael ei delio ar eich pen eich hun. Os ydych yn poeni am blentyn neu berson ifanc cymerwch gyngor oddi wrth weithwyr proffesiynol.... Read full article

Delio gyda phoeri – Y Meddygon Chwarae

on

Ymatebwch yn gloi a defnyddiwch ddull cyson. Dysgwch i’r plentyn nad ydyw’n ymddygiad dderbyniol. Esboniwch i’r plentyn beth fydd y canlyniadau os ydy e/hi yn poeri eto.... Read full article

Advertisement