Articles in CAMHS: Child & Adult Mental Health Service Article and Online Resources and Support Articles

Showing 10 of 21 results
by Joely Comler on November 01, 2019
AspergerWorld : My Fairy Jam Jar
by Joely Comler on November 01, 2019
A new Book by Award Winning Disabled Autism Activist: One Woman, One Wish, One Inspiring Story… Be Enchanted by Personal and Professional Insights into AspergerWorld. ... Read full article
by Chris Wade on November 01, 2019
NICE Guidelines and Diagnosing Autism – What You Should Know
by Chris Wade on November 01, 2019
At London Speech Therapy, we think it’s best to avoid confusing terminology. That’s why we use plain English and offer simple explanations of some of the more confusing jargon that gets thrown around when you start to interact...... Read full article
by Emma Carver on November 01, 2019
Ysgol Y Deri School Practical Autism Toolkit
by Emma Carver on November 01, 2019
Ysgol Y Deri Autism Outreach Service are delighted that their work developing the interactive Practical Autism Toolkit has led to them being shortlisted as finalists for the NAS Professional Awards and highly commended in the HWB Digital Learning...... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Ystyriwch y materion a dewiswch eich brwydrau – deliwch bob amser gyda sefyllfaoedd yn gyntaf sydd yn beryglus – i’ch hun neu at eraill. Dyw hwn ddim i ddweud anghofio dweud celwydd, ond byddwch yn ymwybyddol o’r sefyllfa... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Nodwch pam mae’r plentyn yn bod yn amharchus... Read full article
by The Play Doctors on August 21, 2019
by The Play Doctors on August 21, 2019
Ymateb yn gloi a defnyddio dull cyson. Dwedwch wrth y plentyn i ‘stopio’ (gan ddefnyddio symbolau gweledol os yn briodol), deliwch gyda’r plentyn sydd wedi cael eu cnoi.... Read full article
on August 21, 2019
Mae hunan niweidio yn destun pwysig ac ni ellir gael ei gwmpasu gan daflen wybodaeth unigol. Na chwaith ydy o’n medru cael ei delio ar eich pen eich hun. Os ydych yn poeni am blentyn neu berson ifanc cymerwch gyngor oddi wrth weithwyr proffesiynol.... Read full article
by The Play Doctors on August 07, 2019
by The Play Doctors on August 07, 2019
Fedrwn ni ddim bob amser ddefnyddio’r un technegau i bob plentyn. Rhaid i ni gadw’r un rheolau a ffiniau fel bod pob plentyn ym mhob gosodiad yn cydnabod beth yw ymddygiad priodol neu’n amhriodol... Read full article
by The Play Doctors on August 07, 2019
by The Play Doctors on August 07, 2019
Byddwch yn ymwybodol bod tynnu gwallt yn arwain at ganlyniadau – mae’n rhywbeth a gaiff ymateb yn syth ac os mai dyna ydy beth mae’r plentyn eisiau mi fydd hynny yn gweithio!... Read full article
by The Play Doctors on August 07, 2019
by The Play Doctors on August 07, 2019
Mae plant iau yn ymchwilio’r byd o’u cwmpas drwy ddefnyddio eu synhwyrau, golygai hwn fel arfer eu bod nhw’n pigo pethau i fyny a’u rhoi yn eu cegau. Wrth i amser fynd heibio byddech yn disgwyl i’r ymddygiad newid... Read full article
1 2 3