Pam fod cynllunio pontio a phrofiad Gwaith yn “hollol hanfodol” er mwyn helpu ennill annibyniaeth

Gall newidiadau bywyd arwyddocaol megis dechrau swydd newydd, gadael ysgol, neu symud tŷ fod yn frawychus i ran fwyaf o bobl. 

Er hynny, i rywun sydd ag awtistiaeth, sy’n stryffaglu gyda newidiadau at arfer, cyfathrebu, a sgiliau cymdeithasol, gall hwn fod yn enwedig heriol. 

Mae Awtistiaeth yn effeithio pob agwedd o fywyd pob dydd: popeth o’r galluogrwydd i ymdopi gyda seiniau a gwelediadau gwahanol, at newidiadau amgylcheddol, ac ymatebion emosiynol at sefyllfaoedd anodd; gwneud y newid yn oedolyn ac ennill annibyniaeth fwy yn fwy heriol hyd yn oed 

Yn ôl ystadegau Uchelgeisiol Am Awtistiaeth mae llai nag un mewn pedwar pobl ag awtistiaeth sy’n gadael ysgol yn aros ymhellach neu mewn addysg uwch, o ganlyniad mae 17% o bobl 19 oed ag awtistiaeth yn dweud eu bod nhw’n “weddol” neu’n “hynod” anfodlon gyda’u bywyd. 

Mae hwn hefyd yn cyfieithu mewn i’r amgylchedd gwaith, gydag arolwg gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn dangos taw dimond 16% o oedolion ag awtistiaeth ar draws y DU mewn gwaith llawn amser â thâl o gymharu ag 80% o bobl eraill. 

Fodd bynnag, o gymharu’n llwyr at ddiffyg cynrychiolaeth yn y gweithle, datgelodd yr arolwg o 2,000 o oedolion ag awtistiaeth, bod 77% o ymatebwyr eisiau ffeindio cyflogaeth. 

Felly sut all bobl ag awtistiaeth baratoi’n well ar gyfer y pontio mewn i oedolion er mwyn eu galluogi i ennill annibyniaeth fwy a chyrraedd eu nodau? A sut all brofiadau gwaith fod yn allweddol at ddatgloi potensial gyrfa yn y dyfodol? 

Yng Ngholeg Beechwood rydym yn cydnabod bod cynllunio ar gyfer y dyfodol yn medru bod yn arenig o straenus i bobl ag awtistiaeth. Fedr heriau arbenig a wynebir gynnwys pryderon o gwmpas cynnal trefn arferol, a phryder wedi ei gysylltu at newidiadau eraill gall y dyfodol ddod â hwy. Ynghyd ag anawsterau cyfathrebu, gall hwn ei wneud yn anodd i bobl i ddweud wrth eraill beth maent eisiau cyflawni. 

Rydym yn cydnabod y gall hwn fod yn hynod rhwystredig, mae’n bwysig nad ydy ein myfyrwyr yn teimlo’n anhapus a di-rym wrth iddynt bontio tuag at droi’n oedolyn. 

As such, one of the most importantthingsforanyyoungadultwithautismwhenlookingahead, is to begintransitionplanning as early as possible. 

This is a priorityforus at BeechwoodCollegeand we begincommunicatingwithourstudentsfromtheirarrival to ascertaintheirgoalsandput a plan inplace;  it is vital to discusswhatourstudentswouldlike to achieve, howthey’dlike to achieve it, andwhatstepstheywillneed to takealong the way. 

Thisform of person-centredtransitionplanning is absolutelykey to supportingtheminfeelingincludedindecisionssurroundingtheirfuture, which is empowering as theymoveforwards. 

Inorder to ensure the plan is effective, it is alsocrucial to involveparents or carers to ensure the youngperson’sneedsarebeing met andanycommunicationdifficultiestheymayhaveareovercome. 

By workingwith a studentandanyadultssupportingthem we can ensure we createaneffective plan which is tailored to needsandabilities, andwhich is flexibleand can be alteredifneedschangeovertime. 

Butwhen it comes to entering the world of work, how can the majority of peoplewithautism, who want to findemployment, getsupport to achievetheirprofessionalaims? 

Oneanswer is workplacements. BeechwoodCollegeactivelyseeksoutlocalemployers, whowill offer the students the invaluableworkexperiencetheyneed to preparethemforemployment. 

As part of this initiative, the collegehasrecentlycollaboratedwithone of Cardiff’sleadingemployers - Admiral Insurance - to providemeaningfulplacementsforstudentsandpreparethemfor the workingworld. 

Earlyin 2019, twostudentstookpartin a week-long workexperiencetrial at the insuranceprovider, with Admiral staff memberspraisingtheirdedication. 

During the placement, studentsspentthreedaysin the contactcentrelistening to calls, discussinghowbest to dealwithconflictresolutionanddevelopingothercustomerserviceskills 

Admiral’swork-experienceco-ordinatorcommented

Be the first to review this item!


Bookmark this

07 Aug 2019


By Beechwood College
Share & Bookmarking
Advertisement