Safespaces a Chwsg

Safespaces a Chwsg 

  • Erthyglau Gofal a Chymorth yn y Tŷ (Cartrefol) 

  • Erthyglau Therapyddion Galwedigaethol y GIG 

  • Erthyglau Integreiddio Synhwyraidd  

  • Erthyglau Cwsg 

  • Erthyglau Ysgolion Arbenigol  

 

Yn Safespaces derbyniwn adborth yn aml oddi wrth teuluoedd ynglŷn â’r gwahaniaeth mae ein cyn cynnyrch wedi gwneud i’w bywydau nhw. Mae gan teuluoedd yn aml sydd â man diogel plentyn neu oedolyn gydag anghenion cymhleth, sy’n stryffaglu i setlo yn y nos. Fedr hwn gael effaith ar ill yr unigolion ond hefyd ar eu rhieni, gofalwyr a brodyr a/neu chwiorydd. Daeth Katie Vann, sydd o Gaerlŷr atom yn fyr iawn wedi i Fân diogel gael ei osod adref ar gyfer ei mab, George gyda llythyr roedd hi wedi ysgrifennu i ddiolch i’r tîm Safespaces. Dyma beth ddwedodd wrthom: 

 

Mae’r Man ddiogel wedi helpu trefn amser gwely George. Cyn y Man ddiogel bydd yn rhaid i mi setlo George a gymerodd unrhywbeth o un i dair awr a weithiau methais yn gyfan gwbl! Tra oeddwn yn setlo George lan llofft mi wnaeth hynny adael fy merch hŷn Lucy (13) lawr llawr ar ei phen ei hun am gyfnodau hir. Ond, gyda’r Man ddiogel, mae amser gwely yn brofiad gwahanol iawn! Fedrwn rhoi’r ofer synhwyraidd ymlaen a jyst eistedd yn dawel wrth ymyl George a dal ei law ac mi fydd yn aml yn syrthio i gysgu o fewn 30-45 munud wedi ei swatio mewn amgylchfyd ymlaciol, tawel a diogel. Ers y tri mis byr rydym wedi cael y Man ddiogel rydym wedi gweld gwelliannau enfawr gyda George ac ein teulu gyfan. Mae George yn setlo’n llawer gwell ac yn cynyddu ei annibyniaeth amser gwely. 

 

Cefnogir profiad Katie gan ymchwil diweddar am anghenion pobl ifainc sydd ag awtistiaeth a’u teuluoedd a sut gall berchen man ddiogel ddod ag elwau anferthol i’r teulu gyfan. 

Os hoffwch wybod mwy plis cysylltwch â ni ar 01706 816274 neu drwy ebost ar enquiries@safespaces.co.uk. 

Hefyd ffeindiwch ni ar Facebook a Trydar

Be the first to review this item!


Bookmark this

07 Aug 2019


By Safespaces
Share & Bookmarking
Advertisement